Προσελκύστε περισσότερους πελάτες χωρίς εκπτώσεις

Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι οι εκπτώσεις, το «σκότωμα» των τιμών, μόνο καλό δεν κάνει. Μακροπρόθεσμα, σε κανένα επίπεδο δεν ωφελείται το φαρμακείο. Αντίθετα, η αγορά μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά, ανταμείβοντας τους καλύτερους, με άλλους τρόπους. Τοποθεσία. Καθοριστικός παράγων που έχει μεγάλο αντίκτυπο στην προσέλκυση πελατείας και στην προθυμία αγοράς. Πολλοί καταναλωτές προτιμούν ενσυνείδητα να […]

Προωθητικές ενέργειες φαρμακείου

Η επιτυχία του σύγχρονου φαρμακείου βασίζεται πλέον εν πολλοίς στον τρόπο που επικοινωνεί με το κοινό του, μέσα από τις προωθητικές ενέργειες. Η επικοινωνία αυτή πρέπει να είναι προσωποποιημένη, πρωτότυπη, ελκυστική, κατανοητή. Αν ο φαρμακοποιός αισθάνεται ότι ο χρόνος ή οι γνώσεις του δεν επαρκούν για την φέρουν σε πέρας, οφείλει να επενδύσει σε ειδικούς […]

Μη δίνετε υποσχέσεις που δεν μπορείτε να κρατήσετε

Στην προσπάθεια να αντεπεξέλθουν στον ολοένα εντεινόμενο ανταγωνισμό, πολλοί φαρμακοποιοί κάνουν το λάθος να υπερβάλλουν ως προς τις πραγματικές δυνατότητες που διαθέτει το φαρμακείο τους, το προσωπικό τους, οι προμηθευτές τους, οι ίδιοι. «Θα το έχουμε σε μία ώρα», «θα σας το παραδώσουμε άμεσα», «περάστε σε λίγο και θα εξυπηρετηθείτε»… Τα παραπάνω ηχούν ωραία στα […]

Tailor-made σχεδιασμός & επίπλωση φαρμακείου

Η σχεδίαση, ο εξοπλισμός και η επίπλωση φαρμακείου διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην έκθεση και παρουσίαση των προϊόντων του, όσο και στην εικόνα που εκπέμπει στο καταναλωτικό κοινό. Η έννοια του shop fitting  μελέτη σχεδίαση και επίπλωση του φαρμακείου – τότε μόνον έχει νόημα, όταν λαμβάνει υπόψη τη μοναδική και διακριτή εταιρική ταυτότητα του φαρμακείου. Όταν […]

Ηλεκτρονικό φαρμακείο: η εξέλιξη των καιρών

Το ηλεκτρονικό φαρμακείο μπορεί άριστα να λειτουργήσει παράλληλα με το φυσικό φαρμακείο και να αποτελέσει τον διαδικτυακό του βραχίονα, αρκεί να πληρούνται δύο βασικοί όροι: να μην «κανιβαλίζει» το φυσικό φαρμακείο και η ύπαρξή του να εξαρτάται από μια σωστή τιμολογιακή πολιτική και όχι από την «πολτοποίηση» των τιμών. Κατά βάση, το ηλεκτρονικό φαρμακείο απευθύνεται […]