Η στατιστική ανάλυση οδηγός στις αποφάσεις του φαρμακοποιού

Κάθε φαρμακείο, οποιουδήποτε μεγέθους και εμπορικότητας, οφείλει να καταγράφει τις ανάγκες του, μέσα από την στατιστική ανάλυση. Για να εντοπίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του, να αξιολογεί τα αποτελέσματα που προκύπτουν και να βελτιώνει τις αδυναμίες του.

Η στατιστική ανάλυση και αποτίμηση των ενεργειών, μέσω της ποσοτικής (quantitative) και της ποιοτικής (qualitative) ανάλυσης των δεδομένων, πρέπει να περιλαμβάνει βασικούς τομείς και μεγέθη, όπως:

  • Εμπορικότητα προϊόντων
  • Μέτρηση αναγνωρισιμότητας
  • Πιστότητα πελατείας
  • Διαχείριση αποθεμάτων
  • Προωθητικές ενέργειες

Το κάθε φαρμακείο θα επιλέξει τη διαδικασία που θέλει να ακολουθήσει και τη συχνότητα της ενέργειας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συγκρίσεις.

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του φαρμακοποιού να επιλέξει τη μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια βάση, ενδεχομένως με ενδιάμεσες αξιολογήσεις.

Στη συνέχεια, ακολουθεί η σύγκριση με τους μέσους δείκτες της ευρύτερης τοπικής ή εθνικής αγοράς, ώστε να βγουν ασφαλέστερα συμπεράσματα, τα οποία θα αποτελέσουν και την πυξίδα για την ανάγκη ή μη διορθωτικών κινήσεων, όσο και για την κατεύθυνση που αυτές πρέπει να ακολουθήσουν.

Η ομάδα του Pharmacy2020

-Εάν ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες εκσυγχρονισμού φαρμακείου που προσφέρει το Pharmacy2020, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και άμεσα ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Posted in Management Blog, Διοίκηση Φαρμακείου, Επιχείρηση: Φαρμακείο, Φαρμακείο & Τεχνολογία, Φαρμακοποιός & Επιχειρηματίας.